Прибори за огнище от ръчно ковано желязо

Прибори за огнище SteMi


Модел 201
Брой елементи - 2 бр.
Размери /мм/ - 130/30/700
Тегло - 2.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 201
Модел 301
Брой елементи - 3 бр.
Размери /мм/ - 600/250/200
Тегло - 1.5 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 301
Модел 302
Брой елементи - 3 бр.
Размери /мм/ - 600/200/190
Тегло - 1.7 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 302
Модел 401
Брой елементи - 4 бр.
Размери /мм/ - 150/170/710
Тегло - 2.5 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 401
Модел 402
Брой елементи - 4 бр.
Размери /мм/ - 180/180/730
Тегло - 2.5 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 402
Модел 403
Брой елементи - 4 бр.
Размери /мм/ - 300/200/620
Тегло - 4.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 403
Модел 404
Брой елементи - 4 бр.
Размери /мм/ - 180/330/460
Тегло - 4.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 404
Модел 405
Брой елементи - 5 бр.
Размери /мм/ - 520/45/770
Тегло - 2.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 405
Модел 406
Брой елементи - 4 бр.
Размери /мм/ - 260/130/500
Тегло - 1.6 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 406
Модел 501
Брой елементи - 5 бр.
Размери /мм/ - 240/210/730
Тегло - 4.5 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 501
Модел 502
Брой елементи - 5 бр.
Размери /мм/ - 160/160/700
Тегло - 3.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 502
Модел 503
Брой елементи - 5 бр.
Размери /мм/ - 300/200/500
Тегло - 4.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 503
Модел 504
Брой елементи - 5 бр.
Размери /мм/ - 300/300/640
Тегло - 5.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 504
Модел 505
Брой елементи - 5 бр.
Размери /мм/ - 300/200/500
Тегло - 4.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 505
Модел 701
Брой елементи - 7 бр.
Размери /мм/ - 280/300/600
Тегло - 4.0 кг.
Ръчно ковани прибори за огнище Модел 701
© SteMi | Всички права запазени!